Mindre ogräs med täta planteringar

Täta planteringar blir (nästan) ogräsfria
Jag ägnar i stort sett ingen tid alls till att rensa ogräs. Hemligheten är riktigt täta planteringar som får höjd tidigt på året. Där jorden är skuggad får ogräsen svårt att få fäste.

Tidiga lökar bildar täta mattor
Redan i slutet av mars är bladen från snödroppar och vårstjärnor så höga att fröogräs inte har någon chans att gro. Vid cirka 10 centimeters höjd skuggar bladgrönskan tillräckligt för att ogräsfröna i jorden inte ska orka grönska och gå i blom. Därmed blir fröogräset aldrig besvärande.

De tidigaste lökarna som snödroppar och snökrokus fortsätter att utveckla sin bladmassa efter att blomningen är över. Särskilt snödropparnas yviga ruggar av grågröna blad är värdefulla. Blåstjärnor och vårstjärnor blommar i april och sprider sig snabbt både med frö och smålökar.

Allium och Camassia har högre blad, och redan i april har de nått 30-40 cm i höjd. Det gör mina planteringar helt täta och det enda jag spanar efter att rensa bort är enstaka maskrosor som kan ha letat sig in i den täta grönskan.

Robusta perenner som klarar konkurrensen
Det gäller att välja perenner som är robusta och grönskar tidigt, så att de inte blir snigelmat i skuggan under lökblasten. De behöver också klara konkurrensen, både om ljus och näring, för att kunna utvecklas väl i den täta planteringen. Det finns massor av robusta och fullt härdiga perenner att välja mellan. I stort sett alla växter jag berättar om eller säljer har jag har provat under många år i min egen trädgård, och de håller måttet.

Vasformat växtsätt
Vare sig det gäller perenner, buskar eller gräs är vasformen att föredra i den täta planteringen. Den tar liten plats i markytan, expanderar uppåt och ger stor volym i synfältet och skuggar marken väl. Lökar får plats däremellan.

Jaga rotogräsen
Enstaka rotogräs kan leta sig in, till exempel maskrosor, och de bör man så klart ta bort. Men skulle någon missas blir skadan aldrig så omfattande. I mörkret under höga perenner går de knappt i blom och man kan ta upp pålroten ordentligt på hösten när planteringen vissnar tillbaka och man kommer åt.

Luckra och gödsla med måtta
I så här täta planteringar kan man varken kultivera jorden eller gräva ner någon gödsel att tala om. Det behövs heller inte. Lökarnas och perennernas blad direktkomposteras i planteringen och ger tillbaka näring till jorden. Maskarna har på det här viset material att arbeta med under hela säsongen.
Läs mer om gödsling >>