Medverkande

Björn Aldén

Dendrolog i Botaniska under 39 år och stor kännare av asiatiska träd och buskar. Björn har arbetat med och förnyat växtmaterialet i Japan- och Koreadalen där han känner växterna och även fågellivet i detalj. I Känn trädgården ger han oss en inblick i asiatiska växters härdighet på våra nordliga breddgrader.

 

Rigmor Celander

Som trädgårdschef i Botaniska var Rigmor en föregångare inom växtkomposition och formgivning med platser som Örtagården, Perennträdgården och entréplanteringen Gramina et Flores på meritlistan. I Känn trädgården berättar hon om idéerna bakom Örtagården och Perennträdgården.

 

Åslög Dahl

Forskare vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap på Göteborgs universitet. Där undersöker hon hur träd och växter reagerar på klimatet och hur det påverkar pollenbildningen, samt med frågor som rör pollenallergi och hur pollen i honung visar vilka växter bina besökt. I Känn trädgården tipsar Åslög om hur pollinatörer trivs bättre i trädgården.

 

Anna-Carin Ek

Förste trädgårdsmästare i Göteborgs botaniska trädgård med ansvar för Perennträdgården. I Anna-Carins regi fortsätter Perennträdgården att utvecklas som en vacker, sund och hållbar anläggning med internationell status. I Känn trädgården berättar Anna-Carin om skötsel av praktperenner.

 

Bengt Gran

Trädgårdsmästare i Botaniska med ansvar för Japan- och Koreadalens skötsel. Med en unik insikt om naturens och växternas behov har Bengt utvecklat en ”ligg-steget-före” metod som får hela anläggningen att stråla. I Känn trädgården delar Bengt med sig av sina kunskaper.

 

 

Mats Havström

Vetenskaplig intendent och chef över Enheten för samlingar och forskning på Botaniska. Mats har ett brett botaniskt intresse och har tidigare forskat på klimatförändringar i arktiska miljöer och arbetat som biologilärare. I våra samtal har jag lärt mig mycket, bland annat om biologisk mångfald,  Botaniskas ursprung och framtida möjligheter.

 

 

Einar Hessman Larsson

Förste trädgårdsmästare i Botaniska och arbetar främst med gestaltning. Han är både anläggare och arborist i botten, vilket gett honom en bred syn på trädgårdsrummet. I Känn trädgården samtalar vi om hur man kan tillvarata de naturliga värdena i sin trädgård.

 

 

Nina Nilsson

Bildkonstnär och medgrundare till Trädgårdsutbildningen i Mariestad vid Göteborgs universitet, där hon också undervisade i 14 år. I Känn trädgården berättar Nina om färger i trädgården och deras betydelse för vilken känsla man kan uppleva.

 

 

anders150Anders Stålhand

Landskapsarkitekt och innovatör inom trädgård och odling med bland annat egen handelsträdgård, utställningar, bok och tv-program bland sina erfarenheter. Chefsträdgårdsmästare på Göteborgs botaniska trädgård 2014. I Känn trädgården ger Anders sin bild av uppdraget i den snart 100 år unga botaniska trädgården.

 

Henrik Zetterlund

Hortikulturell intendent i Botaniska och internationellt erkänd för sin stora kunskap om praktisk trädgårdsodling. Han har samlat många sällsynta växter till Botaniska och även upptäckt nya arter. I Känn trädgården berättar han om Klippträdgårdens olika inspirerande miljöer.