Vårens skötsel

Checklista för trädgårdssysslor i mars, april och maj. 

Rensar och mulchar i mars

Årets första skötselinsats är den mest arbetskrävande, men den är en investering i vackrare, friskare och enklare planteringar resten av året. Det handlar om att ligga steget före! Om du prioriterar de ogräs som blommar tidigt, så hindrar du dem att sätta frö och sprida sig ännu mer. Resten kan man ta sen. Enklare sagt än gjort kanske, men alltid värt det.

Listan tar upp sysslorna i den ordning jag brukar göra dem.

REDSKAP: Maskrosjärn, liten handspade, sekatör, kultivator, rensjärn med långt handtag, gles kratta, renskorg. Häcksax, om möjligt.

Det blir mycket avfall och ett tips är att lägga ut en markduk bredvid planteringen som man kan kratta ut renset och avklippta grenar på. Den får följa med runt trädgården och när den är full drar jag den till komposten eller avfallskärlet.

Städar bort ris ur planteringarna

 • Klipper ner vedartat som perovskia, salvia, timjan och trumpetklematis strax ovanför nya bladknoppar.
 • Klipper ner rabatt- och trädgårdsiris och luktpioner.
 • Klipper ner kärleksört, kantnepeta, kungsmynta, stäppsalvia, trädgårdssolbrud, gillenia och många andra tåliga perenner.
 • Rafsar bort det som ligger löst ovanför marken, till exempel trädgårdsnäva.

Klipper ner prydnadsgräs

 • Samlar ihop tuvorna och sågar igenom dem med häcksaxen.
 • Lägre gräs som hakonegräs klipper jag med sekatören.
 • Glansälväxing glesas ur och rensas från visset. Tuvorna klipper jag ner helt med två till tre års mellanrum, för föryngring.

Samlar in frösådda perenner

 • Jättedaggkåpa, kaukasisk förgätmigej, hasselört, julrosor, purpurklätt, flocknäva, brunnäva, aklejor och skogsaster frösår sig lätt i planteringarna.
 • Fyller ett tråg med jord och sparar de plantor jag behöver för årets nya projekt eller utfyllnad i befintliga planteringar. Resten får gå som ogräs.

Tar ogräsen tidigt

 • Handjagar rotogräs med maskrosjärn.
 • Drar igenom översta jordlagret med rensjärnet, eller plockar för hand om det är trångt mellan perennerna, så fort fröogräsen börjar visa sig.
 • Där jorden är naken får man fortsätta med rensjärnet tills perennernas bladmassa blivit tillräckligt täckande för att hindra nya frön att gro, cirka 15 centimeter höga.
 • Städar och rensar hårdgjorda ytor som stenlagda gångar och torg samt ytor med sjösten.

Mulchar

Lägger på ny jord, uppblandad med kompost och grus, ovanpå den befintlig jorden. Förutom att växterna mår bra av tillförseln av näring och struktur så ser planteringarna så vackra ut med den friska, bruna jorden runt perennernas gröna kuddar. Kruxet är alla smålökar som kommer upp, att inte begrava dem under jorden. Jag brukar hinna med och ha tillräckligt med kompost till två planteringar om året.


Beskär och gödslar i april och maj

Rosor och sommarblommande buskar
REDSKAP: Sekatör, grensåg, skottkärra, markduk

Att klippa rosorna när björkarna har ”musöron” handlar om att vid den tiden börjar rosornas bladknoppar att svälla och man kan se riktningen på tillväxten och vilka grenar som eventuellt är döda. Med lite träning lär man sig att se detta ändå och kan klippa när helst man har tid. Det blir väldigt stressigt om man väntar för länge, när en som jag har väldigt många och stora rosbuskar.

”Reglerna” är många om hur man ska klippa rosor, men egentligen kan man göra som man vill. Det är upp till varje trädgårdsägare hur man vill ha sina rosor. Målet är att forma balanserade buskar  utifrån syfte och plats, och stimulera blomning.

En god grundregel är att klippa ovanför en utåtriktad bladknopp, ta bort allt för gamla eller döda grenar vid basen och korta in allt för långa skott. Är busken risig strävar man efter att ta bort inåtriktade grenar så att busken i sin helhet sträcker sig utåt från basen.

Perenner

Vissa perenner, till exempel höstflox, kan man göra så kallad Chelsea Shop på. Klipp ner varannan stälk med en tredjedel, ovanför ett bladpar, så kommer de blomma lite senare än det som inte klipps. Man förlänger alltså den totala blomningstiden med denna metod.

Gräsmattans vård

 • Kratta ur mossa, ta bort större ogräs som maskrosor och groblad.
 • Lufta med grepen.
 • Gödsla gräsmattan med hönsgödsel, gärna vid regn.
 • Min princip: ta upp 10 maskrosor varje dag. Med åren har maskrosorna minskat betydligt, men då finns det groblad och annat att ta också :-).

Dela och begränsa marktäckare

REDSKAP: Spade med spetsigt blad, grep, skottkärra, hinkar

Syftet med marktäckare säger sig självt, men ibland kan starkväxande sorter breda ut sig mer än vad trädgårdsägaren vill. Då får man ta bort en del, antingen från ytterkanterna, eller så passar man på att föryngra planteringen genom att gräva upp hela bestånd, rensa rötterna och plantera tillbaka friska plantor.

Flocknäva, hasselört, myskmadra, jättedaggkåpa och funkia växer kraftigt när de väl etablerat sig och kan lätt ta över. Fördelen är att man kan få många nya plantor genom delning, vilka kan användas till nya, enhetliga planteringar på andra ställen.

Jag kör ner spaden rakt ner genom plantan och lyfter upp bitarna med en grep. Lägger över klumpen i skottkärran och rensar bort fula delar och skadade rötter. Friska småplantor med hela rötter och knoppanlag får komma över i hinken med lite vatten i botten. Har jag förberett jorden kan de planteras på sina nya ställen direkt, annars får de tillfälligt bo i jordfyllda tråg eller krukas in.

Gödsla

I april är det dags att ge en första giva näring till de växer som behöver det. I min trädgård är det remonterande rosor, klematis, praktperenner och krukor. De får stallgödsel, gräsklipp och guldvatten. Jag strör också ut benmjöl till de återkommande tulpanerna i stora entréplateringen, och det ger långtidsverkande näring även till praktperennerna.

Trädgårdsazaleor, amerikanska blåbär och skimmia får cirka en deciliter av speciell surjordsnäring som jag myllar ner runt buskarna i april och strax innan midsommar.
Läs mer om gödsling >>


Olika typer av planteringar är olika skötselkrävande. Så här ser det ut hos mig.

Arbetskrävande: I början av maj är Ros- och örtplaneringen med sin genomsläppliga jord och soliga läge helt tät av blommande tulpaner och blad från allium och camassia. Örternas frösådder behöver rensas, vilket är snårigt i den täta planteringen där mängder av lökar också växer. Rosorna ska beskäras, och jag har både klättrande och täta gammaldags rosor här.  En del perenner behöver stöttas.

Lättskött: Den stora entréplantering med sina höga praktperenner är inte alls så krävande som många tror. Här låter jag helt enkelt fröogräset tyna bort i mörkret under alla perenner. Det är endast kanten som jag rensar från ogräs, eftersom den är planterad med lägre perenner.

I början på maj är jorden helt skuggad av blommande tulpaner och spirande perenner. De högsta perennerna, som finnslide, kransveronika och hampflockel behöver stöttas. Rosor och klematis ska beskäras och bindas upp mot staktetet.

Lättskött: Under rododendronen och i trädgårdslunden handlar det om att begränsa de marktäckare som breder ut sig på andra växters bekostnad. Här har ogräset knappast någon chans.