Ståndort – rätt växt på rätt plats

Lär känna din trädgård och vilka olika ståndorter som finns i den. Utifrån ståndort får du vägledning till vilka växter som kommer att trivas och utvecklas väl på platsen. Växter som trivs är en förutsättning för vackra och hållbara planteringar.

STÅNDORT 1

Skuggiga till halvskuggiga lägen i anslutning till uppvuxna träd och buskar. Humusrik till mager jord och vindskyddat läge. Woodland / lundmiljöer.

Idé: Vårblomning och vintergrönt.

STÅNDORT 2

Soliga till halvskuggiga lägen med humusrik jord i skogsbryn och framför buskage. Mestadels vindskyddat läge.

Idé: Försommarblomning och höstlöv.

STÅNDORT 3

Soliga platser med näringsrik jord. Rabatter och vissa ängstyper / prärieplanteringar samt prydnadsgräs. Mestadels vindskyddat läge.

Idé: Mixed border med perenner, gräs och rosor.

STÅNDORT 4

Soliga, väldränerade lägen i stenpartier. Alpiner, örter och sedum, torktåliga gräs. Ofta inblandning av sand och grus i jorden.

Idé: Klippträdgård, örtagård, ”Gravel garden”.

STÅNDORT 5

Fuktiga växtplatser och vid vatten. Dammkanter. Sanka marker och i svackor.

Idé: Irisbädd i gräsmattan, ormbunkar, kabbeleka i strandkant.