Ståndort – rätt växt på rätt plats

Lär känna din trädgård och vilka olika ståndorter som finns i den. Utifrån ståndort får du vägledning till vilka växter som kommer att trivas och utvecklas väl på platsen.

Detta hjälper dig att avgränsa och fokusera på rätt växtmaterial för varje plats i din trädgård. Var noga med att identifiera vilka ståndorter som finns i din trädgård och använd dem som en grund för ditt växtval. Läs på om växterna du gillar och fråga personalen där du handlar växter. En bra metod är också att se sig omkring, i grannars trädgårdar och i naturen, vad som växer var och om växterna är välvuxna och vackra. Växter som trivs på platsen är en förutsättning för vackra och hållbara planteringar.

STÅNDORT 1

Skuggiga till halvskuggiga lägen i anslutning till uppvuxna träd och buskar. Humusrik till mager jord och vindskyddat läge. Woodland / lundmiljöer.

Idé: Vårblomning och vintergrönt.

STÅNDORT 2

Soliga till halvskuggiga lägen med humusrik jord i skogsbryn och framför buskage. Mestadels vindskyddat läge.

Idé: Försommarblomning och höstlöv.

STÅNDORT 3

Soliga platser med näringsrik jord. Rabatter och vissa ängstyper / prärieplanteringar samt prydnadsgräs. Mestadels vindskyddat läge.

Idé: Mixed border med perenner, gräs och rosor.

STÅNDORT 4

Soliga, väldränerade lägen i stenpartier. Alpiner, örter och sedum, torktåliga gräs. Ofta inblandning av sand och grus i jorden.

Idé: Klippträdgård, örtagård, ”Gravel garden”.

STÅNDORT 5

Fuktiga växtplatser och vid vatten. Dammkanter. Sanka marker och i svackor.

Idé: Irisbädd i gräsmattan, ormbunkar, kabbeleka i strandkant.