Så skapar du din drömträdgård i 4 steg

Trädgårdsdesign kan vara en inspirerande resa. Ibland kompliceras den av många olika steg och ”regler”, när det enda du vill göra är att sätta spaden i marken och vara kreativ med dina favoritväxter.

Beroende på vem du frågar kan det vara 10, 12 eller 16 steg i en designprocess. I den här artikeln utgår vi från mitt förenklade koncept, med fyra centrala steg som gör trädgårdsdesign till en glädjefylld process som fungerar utmärkt för dig som vill göra din trädgård själv och över tid: Planera, Designa, Komponera och Dekorera.

 

Steg 1: Planera din drömträdgård

Finn din trädgårdsidé!

I stället för att börja med alla praktiska frågeställningar så ska vi börja med det som är det viktigaste. Vad är det som gör att du kommer att trivas och må bra i din trädgård? Svaret på det är vad jag kallar för trädgårdsidén. Din trädgårdsidé ger riktning för ditt kommande arbete i trädgården och fungerar som din kompass genom hela designprocessen.

Skönhetens mångfald vs trender i trädgårdsdesign

Skönhet är en subjektiv upplevelse och påverkas av tidigare erfarenheter och attityder. Trender kan fungera som inspiration och tillfällig förnöjelse, men följ alltid din känsla för skönhet och följ din trädgårdsidé. Då skapar du en trädgård som kommer att ge dig glädje över lång tid.

Trivsel i Trädgården – skapa en plats som passar dig

När du designar din trädgård, tänk på dina personliga preferenser och vad som får dig att trivas, på riktigt. Struktur vs. kaos, runt vs. fyrkantigt, mjukt vs. hårt, mörkt vs. ljust – dessa element påverkar din trivsel i trädgården.

Mänskliga behov översatta till trädgårdsdesign?

Behovet av trygghet och variation finns hos oss alla men vi kan behöva det ena mer än det andra, beroende på personlighet och vilken fas i livet vi är. Behoven påverkar hur vi upplever trädgården och kan speglas i val av strukturer och designelement. Skapa en trädgård som får dig att känna dig välkommen och trygg, samtidigt som den bjuder dig på variation och överraskningar genom de olika säsongerna.

Informell eller formell design?

Vilken grundläggande stil du väljer för din trädgård beror på dina preferenser och behov. Du kan skapa en informell design med starka ramar och föränderligt innehåll eller en mer formell trädgård med tydliga designelement. Båda har sin charm och kan anpassas efter din smak. De kan också kombineras, men ett gott råd är att bestämma vilken stil som ska få spela huvudrollen i din trädgård.

Trädgårdens omgivning och kontext

Hur ser det ut runt omkring dig? Vilka utsikter vill du förstärka eller dölja? Vilken slags natur eller miljö omger trädgården? Om du designar din trädgård i harmoni med omgivningen kommer både du och trädgården att trivas bättre.

Husets stil och trädgårdsdesign

Tänk på din bostads stil när du designar din trädgård. Huset påverkar helhetsintrycket och finns där 365 dagar om året. Du kan överväga att förstärka eller anpassa din trädgård till husets stil. Och med olika typer av växter kan du påverka hur husets stil upplevs.

Situationsanalys och inventering av nuläget

Trädgårdsdesign är en kontinuerlig process som börjar med att förstå det nuvarande tillståndet och sedan utforma trädgården enligt din vision. Denna fas kallas ibland för situationsanalys och är en viktig del av designprocessen.

Det första steget är att rita in det som redan finns i din trädgård. Utgå från en tomtkarta eller annan översiktsbild till exempel från Google Earth. Ta reda på vilken typ av jord du har och om möjligt, ta reda på platsens historia. Detta kan inkludera om marken tidigare varit skog, åkermark eller något annat. Analysera och märk ut de ”situationer” du stöter på, inklusive problem, glädjeämnen och behov. Skissa, skriv och fäst anteckningar på din situationsplan.

Gör en trädgårdsplan

När du har inventerat ditt trädgårdsområde är det dags att göra en trädgårdsplan. Planen är en skalenlig ritning som visar hur din trädgård kommer att se ut när den är klar. Du kan göra planen för hand eller använda trädgårdsdesignprogram eller appar för att göra det digitalt. Planen visar layouten, inklusive placeringen av större växter som träd och häckar, odlingsytor, byggnationer, sociala ytor, praktiska ytor som till exempel förvaring, trappor och gångstråk.

Det är också viktigt att ta hänsyn till proportioner och skala i din plan så att trädgården ser balanserad ut när den är uppvuxen. Här tar du reda på hur träd, buskar och häckar utvecklas över tid och anpassar både växtval och placering till att passa din trädgårds format och idé.

Du kan färglägga din plan för att få en större känsla för resultatet. Det kan vara roligt att göra en fin trädgårdsplan men det är inte nödvändigt på något sätt. Fastna inte i planen!

Steg 2: Designa din trädgård

Skapa rumslighet

Rumslighet är viktig för trivseln. Jämför med ditt hem, om det skulle vara ett enda stort rum med olika möbler placerade längs väggarna och ett stort tomt golv! Rumslighet skapas genom naturliga element, tillförda material och växter. Ta vara på de naturliga elementen, som till exempel berg i dagen, vatten eller uppvuxna träd. Alla dessa element, inklusive byggnader, skapar olika lägen. Varje element har en norr-, syd-, väst- och östsida. Där uppstår möjligheter till rumslighet med olika egenskaper och funktioner.

Välj material till byggnationer, gångar och växtstöd som kompletterar din valda trädgårdstil, som är hållbara och blir vackrare med åren. Vill du ha material som smälter in eller som sticker ut? Är du beredd att vårda dina material eller vill du att de ska vara så lättskötta som möjligt?

De grundläggande elementen för rumslighet:

Golv: Tänk på om du vill ha hårda eller mjuka ytor, eller kanske en vattenyta? Golvet utgör den horisontella delen av din trädgård och kan ha både praktiska och dekorativa funktioner.

Väggar: Väggarna i din trädgård kan vara hårda eller mjuka, inklusive staket, murar, häckar och växtklädda strukturer. De ger dig möjlighet att dölja och framhäva olika delar av trädgården.

Tak: Träd och växtklädda strukturer skapar taket i din trädgård och ger skugga och variation. Tänk på om du vill ha hårda tak i form av markiser eller pergolor eller mjuka tak med trädkronor.

Trappor och gångvägar: Trädgårdens infrastruktur består av trappor och gångvägar som fungerar som vägvisare och förskönande element. Tänk på deras funktion och hur de kommer att användas.

Element som gör trädgården ännu mer intressant:

Dörrar och fönster: Dessa element skapas som en konsekvens av golvet, väggarna och taket. Du kan använda dem för att rama in inlånade vyer eller skapa öppningar i trädgården.

Möbler och textilier: Trädgårdsmöbler är dekorativa element som hjälper till att göra din trädgård beboelig. Vissa möbler har funktionen som sitt främsta syfte, till exempel vid matplatsen. Andra har ett dekorativt syfte, som den undanskymda, ensamma stolen.

Växter: Växter spelar naturligtvis en central roll i trädgårdsdesign. Välj växter som passar din trädgårdsidé och de förhållanden som råder på platsen, så kallad ståndort. Mer om växterna i steg 3.

Belysning: Belysning är en viktig del av trädgårdsdesign som inte bara skapar stämning på kvällen utan också förhöjer säkerheten.

I mina trädgårdskurser får du lära dig mer om trädgårdsidé och design och får coachning i dina egna uppgifter. Kurserna genomförs på våren hos Känn Trädgården i Askim, Göteborg.
Läs mer här >>Trädgårdskurser

Steg 3: Komponera med växter

Skapa en vacker trädgård året runt

Låt trädgården vara vacker och skön att vara i under 12 månader, i stället för bara ett fåtal. För att skapa en trädgård som är vacker och upplevelserik under hela året behöver du använda mycket växter och av många olika slag. Det innebär att kombinera olika färger, former , höjder och texturer, och använda växter som utvecklas och blommar under olika tider på året och däremellan har andra skönhetsvärden. Färg, form och doft är viktiga faktorer för att skapa en trädgård som tilltalar flera sinnen och gör att trädgården känns – inte bara ses.

Färglära är central i trädgårdsdesign

Vilka färger kompletterar och kontrasterar med varandra? Hur påverkar olika ljusintensitet kompositionerna? Ittens Färgstjärnan är ett bra verktyg som ger en förståelse för färgcirkeln och färgernas förhållande till vitt och svart. Använd olika färger för att representera olika säsonger och skapa variation, eller vill du hellre skapa monokroma (enfärgade) planteringar?

Vad du väljer för färger beror på din personlighet och vad du vill uppnå för känsla. När du komponerar med varma och kalla färger i alla dess olika nyanser uppstår olika känslor i dig. Kom ihåg att varma färger som orange, rött och lila kan skapa både starka och harmoniska kompositioner beroende av vilka nyanser du kombinerar. Utgå från säsongens karaktär för att skapa de färgkontraster och harmonier som passar ditt trädgårdsuttryck.

Experimentera med olika former som bollar, spiror och plymer!  

Studera växternas olika växtsätt, som till exempel vasformade växter vilka passar bra i en rabatt där du också vill få plats med mycket lökar. Förstå hur varje växt beter sig under olika säsonger och ståndortsförhållanden för att planera din rabatt så att den är vacker året runt.

Här är några exempel på kompositioner med olika växtformer:

Parasoller, solar och spiror: Denna komposition ger en känsla av ängsmiljö och vild natur. De olika formerna och färgerna ger variation och livlighet åt rabatten.

Yviga plymer och fluffiga vippor: dessa växter, som prydnadsgräsen miscanthus och tuvrör, ger rabatten en luftig känsla och skapar ett skimmer. De kan också ge fina vintervärden till trädgården.

Vävare och svävare: Denna komposition binder ihop olika växter och låter ögat vandra.

Steg 4: Dekorera

Förstärk trädgårdens personlighet och skönhet

Nu kan du låta din kreativitet flöda och dekorera din trädgård med personliga inslag, precis som du skulle göra med ditt hem! Här kan du experimentera med färger, möbler och konstverk för att göra din trädgård unik.

Inget är rätt eller fel, var och en har rätt till sin smak. Ett gott råd är att låta merparten av dekorationerna vara hållbara och åldras vackert, för att låta en mindre del bestå i trendiga saker som lättare kan bytas ut och förnyas när lusten faller på.

Det är nu det börjar!

Att skapa din drömträdgård är en spännande och kreativ process som ger dig möjlighet att uppleva glädjen av en plats som är helt din egen. Genom att följa de fyra centrala stegen och ta hänsyn till de olika designelementen kan du skapa en trädgård som ger dig glädje och trivsel under många år framöver. Att arbeta i sin trädgård är roligt, hälsosamt och ett kreativt på en och samma gång.

Låt din kreativitet flöda och ha kul med processen!

Vill du få hjälp att komma igång? Läs mer om Trädgårdscoachen >>