Gödsla med eftertanke

För miljöns skull bör man undvika onödig gödsling och utgångspunkten är att förstå sin jord och välja växter som har förutsättningar att trivas i den. Med det förhållningssättet hjälper man både sig själv och miljön. Min utgångspunkt för den här texten är alltså att man ska tillföra så lite köpt näring som möjligt och istället använda det man redan har.

  • Man parar tid och pengar när man inte gödslar i onödan
  • Man stör inte mikrolivet i jorden när man undviker onödigt grävande
  • Det blir mindre läckage av obrukad näring i naturen
  • Läs mer om jord

Rätt växt på rätt plats
Växter som trivs är vackra. Sen finns det naturligtvis tycke och smak. Se dig om i din närmiljö, betrakta vad som växer och utvecklas vackert. Lär genom andras exempel och eget experimenterande. I bland kan det vara ”otur” att någon växt dör och man kan absolut prova några gånger. Om man år efter år får lägga en massa möda på en växt som inte utvecklas väl är det bättre att ta bort den och göra ett annat val.

Med detta sagt finns det många växter som är så väl anpassade att de trivs i nästan vilken miljö som helst. De anpassar sin storlek och utbredning till tillgången på näring, vatten och ljus. Ett exempel är ormbunken strutbräken som i min trädgård blir mellan 60 och 120 cm beroende på om de står i skugga eller sol, om våren är torr eller blöt. Fenomenala växter som trivs och blir fina i stort sett var som helst är också jättedaggkåpa och flocknäva.

Om ståndorter >>

Vilka växter behöver man gödsla?
De flesta växter behöver inte gödslas, de får det de behöver från jorden, som berikas genom naturligt nedfall eller kompost. Men många trädgårdsväxter är framtagna för att blomma och producera frukt och bär så överdådigt att ingen jord är tillräcklig för allt de behöver. Det är till exempel prydnadslökar, långblommande (remonterande) rosor och klematis, praktperenner, sommarblommor och högavkastande bärbuskar, fruktträd och grönsaker.

Om en växt utvecklas dåligt kan det bero på flera orsaker, som den enskilda växtens kvalitet, jordens beskaffenhet eller platsens klimat. Ta reda på vad som fattas växten innan du avgör om det är just gödsel som behövs.

När ska man gödsla?
Om en plantering eller enstaka växt behöver tillförsel av näring ger man första givan på våren när tillväxten börjar komma igång. Vid behov fortsätter man att ge små givor regelbundet fram till midsommar. Flera små givor är bättre än en stor, av det skälet att växten inte kan ta upp för mycket näring på en gång, och då läcker överskottet ut. Hinner man inte sprida ut givorna över tid är det bättre med en liten giva än en för stor giva.

Efter midsommar ska man inte gödsla vedartade växter eller perenner, då riskerar man för kraftig tillväxt vilket hindrar växten att avmogna i tid inför vintervilan. Sommarblommor och grönsaker, som ska fortsätta att producera ända in på hösten och sedan dö, fortsätter man att gödsla.

Vad kan man gödsla med?
Det viktigaste som behövs finns redan i trädgården!

  • Egen kompost är guld och förbättrar alla jordar.
  • Gräsklipp ger bra och allsidig näring till allt växande. Låt vårens första klipp ligga kvar och ge näring till gräsmattan. Under maj och juni samlar man upp klippet och lägger ut under rosor, klematis och bärbuskar.
  • Guldvatten (en del urin och 10 delar vatten) är den bäst sammansatta näringen och passar till allt. Särskilt användbart i krukplanteringar där man vill vattna ut näringen.
  • Ogräs som till exempel åkerfräken, nässlor och renfana innehåller olika mikroämnen som går tillbaka till jorden om de används som täckning och får brytas ner på plats i sin egen takt. Eller lägg dem i en hink med vatten och gör på samma sätt som guldvatten.

Hur tillför man näringen till jorden?
Kompost, gräsklipp och ogräs läggs ovanpå jorden. Det bryts ner av sig själv i lagom takt. Eller lös upp i vatten och vattna ut med kanna.

Krukplanteringar behöver näring
Jag odlar mest perenner (funkior, alunrot, hasselört med mera) i mina krukor och de står kvar i samma jord i många år. De behöver tillskott av näring, till exempel guldvatten eller Chrysan. Sommarblommor i krukor bör planteras i näringsriktig kvalitetsjord och klarar sig med det och lite guldvatten.

Tulpaner och liljor får benmjöl
Benmjöl är ett organiskt och långtidsverkande gödningsmedel som gör nytta för tulpaner och andra prydnadslökar.

Behövs specialnäring?
Det finns mängder av så kallad specialnäring och det mesta är samma innehåll i grunden, men man ska dosera olika. Specialnäring är ett kommersiellt påhitt för att få oss trädgårdsmänniskor att i god tro vilja ge våra växter det bästa och därmed konsumera mer.