Bokens platser

 

Platser som beskrivs närmare i
min bok Känn trädgården

6 Örtagården

7 Perennträdgården

15 Koreadalen

11-13 Klippträdgården

8 Bambulunden

4 Åsen

 

Andra favoritplatser

1 Huvudentrén

2 Gramina et Flores

3 Lökträdgården

5 Alprosor

9 Smithska dalen

10 Håberget

14 Japandalen

 

pd-20151959

Koreadalen i april.