Om trädgården

På Hultåsens södra ände, strax utanför Göteborg, ligger mitt eget paradis. Drygt 1100 kvadratmeter trädgård som jag har odlat och utvecklat sedan 2001 utifrån en idé om färg, form och doft. Trädgården anlades i en skogsbacke 1962 och har haft två tidigare ägare.

Under de åren som jag har utvecklat trädgården har sex olika ”rum” med sina unika färger, former och dofter tagit form. Rumsligheten går som ett organiskt flöde genom trädgården och skapas till exempel genom små stensatta platser, välvda rododendrontak, smala stigar eller en rund gräsmatta med stenkant. Perennrabatter eller buskage separerar rummen.

Jag väljer robusta och torktåliga växter och enkla skötselmetoder, att hålla jorden frisk och fri från gifter och att värna djurlivet i trädgården. På så sätt blir den mer hållbar, både i upplevelsen och för mig som trädgårdsägare.

Instagram >> skriver jag regelbundet om växtkomposition, gestaltning och trädgårdsglädje och där kan man följa vad som händer i de olika planteringarna under olika säsonger, året runt.

Här är exempel från olika platser i olika säsonger. En karta över trädgården finns längre ner på sidan.

 

1.  ”Hot Border” med azaleor och perukbuske i varma, mustiga färger, i månadsskiftet maj/juni.


2. Entréplanteringarna med praktperenner, klematis och buskar i rosa och rött. Bilden är från augusti, när de stora liljorna slår ut sina doftande blommor.

3. Grön oas under uppstammade rododendron. I början på juni blommar både marken och taket! Myskmadra och parkrhododendron.

4. Vy från berget med utsikt österut, över trädgården och Trollåsen. Bilden är från juni, då olika azaleor blommar ihop med jättedaggkåpa.

Japanskt olvon och azalea homebush
5. Trädgårdslunden med vitblommande buskar och perenner. Japanskt olovon Summersnow och azalea Homebush i slutet av maj.

6. Den röda japanska lönnen dominerar entrén.

Så här skriver en besökare:

”Hej och tack för senast!
Det var jättekul och inspirerande att besöka din trädgård. Boken blir min bibel för en lättskött trädgård. Bilderna hjälper mig att föreställa mig hur det kan se ut hos oss med enkla medel. Amalia och jag kommer igen till våren!”
Gunlög Fellert, Borås